Köprü Dergisi

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017

"Köprü" 137. Sayı

 • Müsbet İman Hizmetinin İstikametli Metodu: Muktesid Meslek ya da Orta Yol Mesleği

  The Modest Method ff Positive Faith Service: Middle Way Occupation

  Atilla Yargıcı

  Doç. Dr., Harran Üniversitesi,

  Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 47-59

  [Gönderim Tarihi: 27.02.2017, Kabul Tarihi: 26.04.2017]

  Öz

  Kur’an,  gerek inançta, gerek ibadet ve ahlakta gerekse de diğer hususlarda hep iktisad üzere, yani, orta yol, denge ve ölçü üzere olmayı emretmiştir. Hz. Muhammed de hep orta yol üzere olmuş ve ümmetine de bu yolu tavsiye etmiştir.  Referansları Kur’an ve sünnet olan Said Nursi de eserlerinde kainat ve Kur’an’daki bu iktisadı esas almış, hem inançta, hem yaşam alanında,  hem ahlak ve ibadette hem de siyasette ölçülü olmayı, ifrat ve tefritten uzak olmayı dile getirmiştir. Nursi’nin Kur’an ve sünnete uygun yorumları, hedeflediği müsbet iman hizmetinin çok önemli ilkelerini vermektedir. Nursi’nin bu konudaki görüşleri, mutlu bir fert, mutlu bir aile, huzurlu ve barış içinde yaşayan bir toplumun da temel prensiplerini ortaya koymaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  İktisad, istikamet, muktesid meslek, orta yol, sırat-ı müstakim, vasat ümmet

   

  Abstract

  Qur’an has commanded to be in middle way, balance and measure, both in faith, in worship and morality, and in other matters. Hz. Muhammad has always been around the middle, and his ummah has also recommended it. Said Nursi, whose references are the Qur’an and the Sunnah, has based his work on the universe and the Qur’an in his works and expressed his intention to be moderate in both faith and in the field of life as well as moral and worship and politics. Nursi’s proper interpretations of the Qur’an and the Sunnah give very important principles of positive faith service. Nursi’s views in this regard reveal the basic principles of a happy individual, a happy family,  happy and peaceful society.

  Key Words

  Economics, middle way, ordinary ummah, straightness, straight path.

  Yazının devamını dergide görüntülemek için tıklayınız!