Köprü Dergisi

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017

"Köprü" 137. Sayı

 • Malikiyet ve Serbestiyet Devri

  Ownership and Liberty Era

  Vehbi Kara

  Dr., İstanbul Üniversitesi

  Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 83-111

  [Gönderim Tarihi: 20.01.2017, Kabul Tarihi: 19.04.2017]

  Öz

  İnsan ve toplum hayatı tarihsel süreç ve Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinden yola çıkılarak incelenmiş kapitalizm sonrası dönemin “Malikiyet ve Serbestlik” isimli yeni bir dönem olacağı değerlendirilmiştir.

  Toplumun yeterince özgürleşememe sebepleri, çalışma ve yönetim şekilleri üzerinde durularak ele alınmış insanların bu olumsuz şartlardan kurtulabilmesinin yolları araştırılmıştır. Gelişim süreci içinde insanlığın başına gelen kölelik, esaret ve insan emeğinin sömürülmesi gibi olumsuz şartların bir gün mutlaka ortadan kalkacağı öngörülmüş gelmesi düşünülen bu devrin “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” olması gerektiği izah edilmeye çalışılmıştır.

  İnsanın yaşam serüveninde ortaya çıkan dönemler birbirinden farklı sosyal yaşam biçimleri ile üç bölümde ele alınmıştır. Bunlar Kölelik Öncesi Dönem, Kölelik ve Sömürü Dönemi, Kölelik Sonrası Dönemdir.

  İnsanın yaşadığı bu devirler incelenerek toplumsal formasyonun en gelişmiş düzeyi olarak Kölelik Sonrası Dönem, diğer bir deyişle “Malikiyet ve Serbestlik Devri” ileri sürülmüştür. Mülkiyet haklarının önem kazandığı ve her konuda tam bir özgürlüğün yaşanacağı bu dönemde mülkiyet, sahip olma ve hürriyet kavramları üzerinde yoğunlaşılarak özgün bir bakış açısı geliştirmeye çalışılmıştır.

  Anahtar Kelimeler

  Kölelik, Malikiyet, Serbestiyet, Kayıtdışılık

   

  Abstract

  In this paper, a new era named Ownership and Liberty has been studied. Emphasizing on the types of governments that lack in freedom, it is questioned that how people would be able to set aside from these adverse conditions.

  A discussion has been made on the question that would it be possible to get over negative conditions people faced such as slavery, thrall and the exploitation of human labor in the evolution process, and pointed out that the only way to succeed this would be possible in “Ownership and Liberty Era”.

  The different form of social life is examined in three sections by emphasizing the eras appeared in the adventure of human life. The first of these eras which is named as “Primitive Communal Society” by Marx is referred as”, “Nomadic and Savagery Era”, the second era is called “Slavery and Colonial Era” and the third era that named the thesis is “Ownership and Liberty Era”. Slavery and Colonial social order are studied in three sections, the first is basic slavery, the second is the thrall under the feudal order and the third is capitalism that is defined as wage system.

  Key Words

  Evolution, Slavery, Ownership, Liberty

  Yazının devamını dergide görüntülemek için tıklayınız!