Kitab-ı Kainat

Kitap ve yazmak, birbirine çok yakın iki kelime. Kitap, manaların şifrelendiği ve muhataba ulaştırılmasıhedeflendiği için anlamlı. Yazmak ise, bir tür şifreleme ve manaya kılıf geçirmek. Bu bakışla her bir beste,giyilen elbiseler, özenle yapılan yemekler, yani kabiliyetlerle şekillenen her fiil aslında yazılan bir cümle. Güzellikler,potansiyel kabiliyetler bir şekilde dışa vuracak: Beste tarzında, roman tarzında, şiir tarzında, tablo tarzında… Bütüngüzellikler kabiliyetince ifadesini bulacak, muhataba ulaşacak ve kendi tarzında cümlelere dökülecek. Bu bakışla; ağlayanbebek, tebessüm eden dost, ciğeri yakan nağme ve cümleler, depremler, savaşalar… hepsi bir mesaj, bir harf, bir cümle.

Bu mesajlar içinde idrak sahibi olmak hem çok ağır bir yük hem büyük bir şeref. Çünkü çevremizdekiher şeyin bir mesaj olduğunun farkında olmak, kainatı bizim için yazılmış bir kitaba dönüştürüyor. KainatınSultanı bizi muhatap alıyor, bize önem veriyor ve çiçeklerin, yıldızların, tebessümlerin diliyle bizi sevdiğiniifade ediyor. Kainat denizden atlasları, yıldızlardan incileri, rengarenk çiçeklerle bezenmiş örtüleriyle özenerekhazırlanmış bir kitap. Bizim varlığımız hem kitap içinde bir harf olarak, hem bu kitaba muhatap olarak önemsenmişve önemsendiğimiz, varlıklar diliyle ifade edilmiş.

Kainat, yani "olanlar", "kün" emrinin mutileri. Her an, zamanın çok küçükdilimlerinde "İmam-ı Mübin", "Kitab-ı Mübin" isimli düsturlarla yazılan harfler, kelimeler, cümlelerbütünü. "İmam-ı Mübin" mutlak güzellikler sahibi yazarın üslubu, yazma tarzı… "Kitab-ı Mübin"kağıda dökülme anında kalemin işleyiş düsturu, harflerin kıvraklığını, hattın estetiğini belirleyenkurallar… Her an yazılan, yazıldığı anda okunan bir kitap. "Ol" emrine muhatap olan kelimeler, harfler vehem "Ol" hem de "Oku" emrine muhatap olan kitabın en parlak ayeti ve onun türünden varlıklar. Her birayet zamanın çok küçük dilimlerinde, zamansızlık boyutunda ve sürekli yazılıyor.

Yazılanlar gözleyene göre şekilleniyor. Aynalarda yansıyan manalar, murad edilenle çakıştığı ölçüdegeçen an hakkı, güzelliği ifade ediyor. İdraksizlik anında ise güzellik gölgede kalıyor.

Güzel duygularım, ruhumdan taşan vecdlerim var. Şiir, tablo, roman tarzında kağıda dökmek, yazmakkitaplaştırmak istiyorum. Oysa bütün bu güzelliklerin, muhatap olduğum her güzelin kaynağı, Mutlak Güzellik. Kayıtlınazarlar onu kuşatamaz, Kainat kitabı ise Onun güzelliğinin en güzel ifadesidir.