KAVRAM OKUMALARI

Mustafa Said İşeri ile katılımcılar ile önceden belirlenen 10 kavram üzerine toplam 16 hafta sürecek okumalar yapacağız.

Program 8 Ekim 2017-31 Aralık 2017  tarihleri arasında iki haftada bir her Pazar 09.00-12.00 arası Risale-i Nur Enstitüsü’nde uygulanacaktır.

NOT: Risale-i Nur Enstitüsünün gayelerine uygun olmak önşartıyla okuma, atölye gibi ilmi organizasyonlar yapmak isteyenlere RNE çatısı altında çeşitli imkanlar sunulmaktadır. “Kavram Okumaları”da böyle bir talep ile oluşturulmuştur ve yeterli sayıya ulaşıldığı için yeni kayıt alınmayacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

 • %80 devam zorunluluğu vardır.
 • 2. dönem 3000-5000 kelime aralığında bir deneme/makale yazılması şartı aranmaktadır.
 • Ücretsizdir.
 • Erkeklere mahsustur.
 • Bir kişi en fazla iki RNE programına katılabilir.

DANIŞMAN:

Mustafa Said İşeri

DANIŞMAN ASİSTANI:

 • Katılımcılardan belirlenecektir.

OKUMA SÜRECİ:

 • Okuma ve yazma yoğun bir programdır.
 • Devam zorunluluğu vardır.
 • Görev dağılımı yapılır, belirlenen konu veya kavramın alt başlıkları belirlenerek katılımcılara dağıtılır.
 • Belirlenen alt başlıkların her birisine birer hafta ayrılarak müzakere edilir.
 • Her katılımcı aldığı kavramın müzakere haftası geldiği vakit o günün moderatörlüğünü yürütür.
 • İki haftada bir genel müzakereler yapılırken bir yandan da her katılımcı aldığı konunun araştırma ve yazma faaliyetlerini sürdürür.
 • İlk dönemde konu ile ilgili araştırmalar yapılır, ilgili kitap ve makaleler müzakere edilir. İkinci dönemde ise katılımcıların yazmış olduğu makaleler müzakereye açılarak geliştirilmesi sağlanır.
 • Program nihayete erdiğinde katılımcıların birer makale tamamlamış olması gerekmektedir.

MÜZAKERE EDİLECEK KAVRAMLAR:

 1. Hafta: Kur’an-ı Kerimde Tevhid ve Karşıt Olan Kavramlar (Şirk, nidd vs.)
 2. Hafta: Esma Talimi ve Esma-i Hüsna
 3. Hafta: Vahidiyet/Ehadiyet
 4. Hafta: Mana-i Harfi/Mana-i İsmi
 5. Hafta: Uluhiyet/Rububiyet
 6. Hafta: Ene/Hüve
 7. Hafta: Sikke/Turra/Hatem
 8. Hafta: Amiyane Tevhid/Hakiki Tevhid
 9. Hafta: Sebeplerin Perde Olması
 10. Hafta: İktiran

KAYNAK KİTAPLAR:

 • Lem’alar, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (23. Lem’a, 30. Lem’a)
 • Mektubat, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (Mektub, 24. Mektub)
 • Sözler, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (16. Söz, 20. Söz, 22. Söz, 24. Söz, 30. Söz, 32. Söz, 33. Söz)
 • Şualar, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (2. Şua, 7. Şua, 15. Şua)
 • Kitabü’t-Tevhid/Açıklamalı Tercüme, Ebu Mansur el-Matüridi, İsam Yayınları.
 • Kuantum Dilinde Kainatın Hecesi, Hakan Yalman, Yeni Asya Neşriyat.
 • Kur’an’da ve Günlük Hayatımızda Tevhid ve Şirk, Mustafa Siel, Ekin Yayınları.
 • Risale-i Nurda Geçen Terimler ve Kavramlar, Kenan Demirtaş, Söz Basım Yayın.

KAYNAK MAKALELER:

 • “Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış,” Mustafa Said İŞERİ, Köprü, 100. Sayı.
 • “Esmâ-i Hüsnâ ve Yaratıcıyı Kavrama Meselesi,” Yrd. Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak, Köprü, 49. Sayı.
 • “İbn-i Rüşd ve Bedîüzzaman’da Tabiat ve Tevhid,” Bünyamin Duran, Köprü, 54. Sayı.
 • “Tevhide İman ve İnfak,” Hülya Alper, Köprü, 88. Sayı.
 • “Tevhid – Şirk İkilemi,” Metin Karabaşoğlu, www.karakalem.net.
 • “Etik Bir İdeal Olarak Tanrı-İnsan vs İnsan-ı Kamil: Antik Yunan Düşüncesinde ‘Teşebbüh-ü Bi’l-Vacip’ Meselesi,” Ahmet Yıldız, Katre Dergisi, 1. Sayı.