KADER OKUMALARI

Hakan Yalman ile kader ve kaderle ilişkili kavramlar üzerine okumalar yapıyoruz.

Program 17 Ekim 2017-26 Aralık 2017 tarihlerinde her Salı 20.30-22.00 arası Risale-i Nur Enstitüsü’nde uygulanacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

 • %80 devam zorunluluğu vardır.
 • 2. dönem 3000-5000 kelime aralığında bir deneme/makale yazılması şartı aranmaktadır.
 • Ücretsizdir.
 • Erkeklere mahsustur.
 • Bir kişi en fazla iki RNE programına katılabilir.

DANIŞMAN:

Dr. Hakan Yalman

DANIŞMAN ASİSTANI:

 • Katılımcılardan belirlenecektir.

OKUMA SÜRECİ:

 • Okuma ve yazma yoğun bir programdır.
 • Devam zorunluluğu vardır.
 • Görev dağılımı yapılır, belirlenen konu veya kavramın alt başlıkları belirlenerek katılımcılara dağıtılır.
 • Belirlenen alt başlıkların her birisine birer hafta ayrılarak müzakere edilir.
 • Her katılımcı aldığı kavramın müzakere haftası geldiği vakit o günün moderatörlüğünü yürütür.
 • İki haftada bir genel müzakereler yapılırken bir yandan da her katılımcı aldığı konunun araştırma ve yazma faaliyetlerini sürdürür.
 • İlk dönemde konu ile ilgili araştırmalar yapılır, ilgili kitap ve makaleler müzakere edilir. İkinci dönemde ise katılımcıların yazmış olduğu makaleler müzakereye açılarak geliştirilmesi sağlanır.
 • Program nihayete erdiğinde katılımcıların birer makale tamamlamış olması gerekmektedir.

MUHTEVA:

 1. Hafta: Kainat-beyin ilişkisi
 2. Hafta: Zaman-mekan kavramları
 3. Hafta: Kader ve cüz- i iradenin çizdiği sınırlar
 4. Hafta: Kader be cüz-i ihtiyarinin birbiri ile uyumu
 5. Hafta: Kader-iman ilişkisi
 6. Hafta: Hayır-Şer kavramları ve her şeyin Allah tarafından yaratılması
 7. Hafta: Kaderi idrak eden nefsin gurur ve kibirden kurtulması
 8. Hafta: Acz-fakr-şefkat-tefekkür yolunun kader çerçevesinde ele alınması
 9. Hafta: Adet konusundaki genel tartışmaların ele alınması ve genel tekrar

KAYNAKLAR:

 • Mektubat, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (24. Mektup)
 • Mesnevi- i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (Katre ve Zerre)
 • Sözler, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (26. Söz ve 30. Söz)
 • Ego Durumları Teori ve Terapi, John G. Watkins , Helen H. Watkins, Litera Yayıncılık.
 • Fiziğin Gizemi, Roger Penrose, Tubitak Yayınları.
 • Kitabü’t-Tevhid/Açıklamalı Tercüme, Ebu Mansur el-Matüridi, İsam Yayınları.
 • Tanrı’nın Yüzü, Grichka Bogdanov, İgor Bogdanov, Gita Yayınevi.

SES KAYITLARI:

17.10.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

24.10.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

31.10.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

07.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

14.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

21.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

28.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

05.12.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

12.12.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

19.12.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

26.12.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!