Gazzâli: Kadim Meseleler

Klasik ve çağdaş dönem İslam düşüncesine ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir. Okuma haftada bir ders, toplamda beş ders olmak üzere her Pazartesi 19.00 – 20.30 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Okuma ve Müzakere Rehberi: Mahmut Hatunanaoğlu

Programa kayıt olmak için tıklayınız.

Başvuru Hakkında

  1. Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
  2. Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.
  3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik bir programdır. 
  4. Sosyal bilimler üzerine çalışma yapan ve ilgi duyanlar başvuru yapabilir.  
  5. Erkekler için yüz yüze; hanımlar için uzaktan olacaktır.
  6. %80 devam zorunluluğu vardır.

Program İçeriği

1. Hafta: el-Münkız Mine’d-Dalal

2. Hafta: el-Münkız Mine’d-Dalal

3. Hafta: Kıstasü’l-Müstakîm

4. Hafta: e-Fusûl fi’l-Es’ile ve’l-Ecvibe

5. Hafta: Faysalü’t-Tefrika Beyne’l-İslam Ve’z-Zendeka

İşbu okuma grubu İslam düşüncesinin çağdaş felsefî, kelâmî ve tasavvufî sorunları eşliğinde ahlâkî ve epistemolojik kaygı ve temalar uyarınca Gazzâlî’nin yazmış olduğu bazı risaleleri anlama çabasına giriş amacı taşır.

Okumanın ismini taşıyan “Kadim Meseleler” terkibinden maksat, çağdaş ve gelenek arasındaki irtibatın İslam düşüncesinin kurucu problem ve temalarına ilişkin olduğuna yapılması ihtiyaç duyulan vurgudur.

İki kısma ayrılan okumanın ilk kısmında İslam düşüncesine giriş başta olmak üzere okumanın geri kalanında tartışılacak meselelerin izleği çizilecektir; ikinci kısımda ise söz konusu izlekten hareketle Gazzâlî’nin seçilen risaleleri okunup tartışılmaya, anlaşılmaya çalışılacaktır.

Okumanın ilk iki haftasında İslam düşüncesinin kapsamı ve burada yer alan farklı düşünüş tarzları, bu düşünüş tarzları arasındaki ilişkinin ilmî ve politik boyutları ve bunlar arasında Gazzâlî’nin konumu ele alınacaktır.

Son üç haftada ise Gazzâlî’nin yukarıda mezkur risaleleri okunup günümüzün özellikle de felsefî tartışmaları ekseninde incelenmeye çalışılacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar

Program Başlangıç Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi

Mekân

  • Risale-i Nur Enstitüsü, Saat: 19:00 / 20:30