Köprü Buluşmaları Güz ’21: Recep Ardoğan

Bediüzzaman’a Göre Şûranın Siyasî Yansımaları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Ardoğan ile Köprü’nün 117. sayısında yayımlanan “Bediüzzaman’a Göre Şûranın Siyasî Yansımaları” isimli makalesi müzakere edilecektir.

117. sayıda yayımlanan makalenin özeti:

Şûra, toplumsal hayatın her yönünü kapsayan bir ilkedir. Onun sosyal ve kültürel alanda çeşitli uygulamaları olduğu gibi siyasette de ihmal edilmemesi gereken açılımları vardır. Bu nedenle o, çekirdek bir ilkedir.

İstibdat, yönetimin halka yabancılaşmasına yol açarken, onu dışlayan şûra, yasama ve yürütmedeki tekeli kaldırıp insanların katılım haklarını kullanabilmelerini sağlama amacına yöneliktir. Esasında şûranın bir gereklilik oluşu, her bireyin toplumda yaşanan sorunlara karşı duyarsız kalmama konusunda dinî ve ahlakî açıdan bireysel sorumluluğunun da bir gereğidir.

Şura ilkesinin uzanımları, toplumun kendine temsilci yapmadığı bir kişi veya grup kendi başına toplum adına karar vermesini önlemeye yöneliktir. O, bir kişinin toplumdan almadığı bir yetkiyi toplum adına kullanmasını önler. Siyasi iktidarın hukuk çerçevesinde halkın maslahatına uygun bir şekilde işlemesini, yasamanın toplum için en ideal olanın keşfine zemin hazırlar. Bireyi ve sivil toplumu güçlendirir.

Makalenin tamamını görüntülemek için tıklayınız.

📅 26 Aralık 2021 Pazar
🕑 20.00
📌 Zoom Cloud Meeting (Çevrim içi)

Not: Erkeklere mahsustur.