Köprü Buluşmaları Güz ’21: Kadir Canatan

Münazarat Okumaları Temelinde Said Nursi’nin Yorum Anlayışında Metin-Bağlam İlişkisi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan ile Köprü’nün 116. sayısında yayımlanan “Münazarat Okumaları Temelinde Said Nursi’nin Yorum Anlayışında Metin-Bağlam İlişkisi” isimli makalesi müzakere edilecektir.

116. sayıda yayımlanan makalenin özeti:

Bu makale, başlıktan da anlaşılacağı üzere, Münazarat okumaları temelinde Said Nursi’nin yorum tarzında metin-bağlam ilişkisini açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Metin, sözlü ya da yazılı cümleler topluluğu iken, bağlam metnin tarihsel ve sosyolojik temelini oluşturmaktadır. Metnin bağlamla hangi ilişki içinde olduğu konusu yorumda önemli bir mesele olup bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı yorumcular bağlamın rolünü abartırken bazıları da metnin bağlamıyla ilişkisini pek dikkate almamaktadır. Bu iki yorum tarzının da önemli sonuçları bulunmaktadır. İlki, metni bağlamın bir ürünü konumuna düşürürken, ikincisi metni tarihsel ve toplumsal zemininden kopartarak, ciddi anlamda anlama ve anlaşılma sorunlarına kapı aralamaktadır. Kanaatimize göre Said Nursi, bu görüşlere alternatif olabilecek bir görüşü seslendirdiği için çağdaş yorumculara yeni bir açılım imkanı sunmaktadır.

Makalenin tamamını görüntülemek için tıklayınız.

📅 23 Ocak 2022 Pazar
🕑 20.00
📌 Zoom Cloud Meeting (Çevrim içi)

Not: Erkeklere mahsustur.