II. Masa “İnsaniyet-i Kübra ve İslamiyet”


İnsaniyet-i Kübra ve İslamiyet

Prof. Dr. Ahmet Battal
Sebahattin Yaşar
Prof. Dr. Sacit Adalı
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
Prof. Dr. Ömer Önbaş
Doç. Dr. Abdullah Adıgüzel
Y. Doç. Dr. Ömer S. Sevinç
Y. Doç. Dr. Ali Bengi
Dr. Ali Badak
Dr. Med. Dr. Med. Dent. Hakan Taştan
Taha Çağlaroğlu
Nimet Demir

1 – İslam fıtrat dinidir ve her hükmünü akla ispat ettirmiştir.

2 – İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet gerçek hürriyetin tam manasıyla idrak edildiği ve yaşandığı bir toplumu hedefler.

3 – İnsaniyet-i kübranın ete kemiğe bürünmüş hali, imanı kuvvetli, “kul hakkı” yemeyen, erdemli, güvenilir, dürüst, adil, örnek insanlardır.

4 – Doğru İslamiyet, sadece onu okuyan, anlatan değil, esas olarak, inandığını yaşayan ve yaşadığına inanan, muhabbet dolu, demokrat insanların oluşturduğu bir şahs-ı manevi tarafından temsil edilebilir.

5 – “Kendini bilen Rabbini bilir.” İnsanın kendisini tanıması ve yaratılış gayesini bilmesi, aslında görev ve sorumluluklarının farkına varmasıdır.

6 – Doğru İslamiyet, insanın bu dünyadaki hayatını güzelleştirmekle kalmaz, insanın ufkunu sonsuzluğa taşır.

7 – İslamiyet, ölüme çareyi gösterdiği için gerçek bilimdir. İnsandaki sonsuz sevgi duygusunun ayrılık korkusu ve acısına dönüşmemesi, ancak sevdikleriyle cennette buluşacağını bilmesiyle mümkündür.

8 – Düşman aramanın ve düşman üretmenin vakti geçti. Sosyal hayatı tahrip eden düşmanlık duygusunun yerine dostluk ve sevgiyi yerleştirmek gerekir. Düşmanlık etmek isteyen kalbindeki düşmanlığa düşmanlık etmeli.

9 – Muhabbet, kainatın mayasıdır. Hakiki insan, insanları ve bütün varlıkları Yaratıcısı hesabına sever.

10 – İnsanlığın, din ve fen ilimlerini birleştiren ve kainata Yaratıcısı hesabına bakmayı öğreten yeni bir eğitim modeline ihtiyacı var.

11 – İnsanlığın en büyük ihtiyacı, Müslümanların birbirleriyle ve hakiki dindar Hıristiyanlarla ittifak etmesidir.

12 – Avrupa sadece hümanizmle insanı gerçek insan yapmayı başaramaz. Avrupa’nın, Türkiye’nin temsil ettiği İslam dünyasının elindeki vahye ihtiyacı var. Avrupa Birliği Türkiye’yi bu sebeple Avrupa Birliği’ne almalı.