IV. Masa “Uhuvvet”


“Uhuvvet”

Katılımcılar
Prof. Dr. Musa Kâzım YILMAZ
Bestami Said ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Halil İbrahim BULUT
Müfid YÜKSEL
Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Veysel KASAR
Metin ŞENCAN

  1. Yeniden kardeşleştirme çağrısının temeli, tevhid inancının ve güzel ahlakın yeniden ihyasıdır.
  2. Yeniden kardeşleştirme, insan haklarının en geniş alanda uygulandığı hür bir sistemde olabilir.
  3. Yeniden kardeşleştirme çağrısı “mü’minler ancak kardeştir” ayetine dayanır. Bu yaklaşımda dışlayıcı ve tekfirci İslami anlayış şiddetle reddedilir.
  4. Kardeşliğin tamiri ve korunmasında Asr-ı saadet kardeşliği model alınır ve bu modelde muhabbet ve sevgi esastır.
  5. Yeniden kardeşleştirmenin gerçekleşmesinde bütün sosyal ve beşeri ilişkilerin önyargısız kurulması ve bilgi temelli olmayan tarafgirliğe düşülmemesi son derece hayatidir.
  6. Kardeşliğin tesisinde önde gelen toplum aktörlerine sorumluluk duygusu çerçevesinde ihlâs ve samimiyetle hareket etme görevi düşer. Bu bağlamda ittifak noktaları üzerinde durmak, birlik noktalarına önem vermek, güçlü bir şahs-ı manevi oluşturmak şarttır.
  7. Gerek İslam âleminin, gerekse tüm dünyanın barış ve kardeşlik ortamına kavuşması, yeniden kardeşleştirme çağrısının hayata geçirilmesiyle mümkündür.