III. Masa “Muhabbet”


“Muhabbet”

Katılımcılar
Ali Ulvi BAKKAL
Sabahattin YAŞAR
Doç. Dr. Atilla YARGICI
Abdülkadir MENEK
Abidin KARTAL
Ahmet TAŞGETİREN
Ali FERŞADOĞLU
Mustafa ÖZCAN
Prof. Dr. Bünyamin DURAN
Muhammed Ceylan MORGÜL

  1. Sevgisizlik insanlığı tehdit eden ve kıyamete sürükleyen küresel bir hastalıktır. Bu hastalık ise bitmez tükenmez savaşlar, terör, iç karışıklıkları ve sosyal parçalanmaları netice vermiştir. Kıyamet sevgisizlikle kopacaktır.
  2. Sevgisizliğin temelinde insanoğlunun Yaratıcı ile ilişkisinin kopması yatmaktadır. Sevgisizlik; iman zaafı, dünyevileşme, cehalet, istibdat, ırkçılık, bencillik, cemaat ve meşrep taassubu, ihtilaf şeklinde tezahür etmektedir.
  3. Varlığın yaratılış hamurunda Allah’ın sevgisi vardır. İslamiyet mizacı sevmeyi gerektirir.
  4. Sevginin merkezi olan kalp, Allah’a muhabbet ve varlıkları O’nun hesabına sevmeye uygun olarak yaratılmıştır.
  5. Sevgi sadece soyut bir kavram değil, aynı zamanda fiiller ve davranışlar bütünüdür. Hikmetli bilgi, adaletli yargı, şümullü şefkat, ahlaklı sorumluluk, dostane ittifak ve kardeşane ittihat sevgi göstergesidir.
  6. Marifetullahtan gelen sevgi, aileyi, akrabaları, komşuları, toplumları ve insanları kaynaştıran en önemli bir iksirdir. İslam’ın sosyal yardımlaşma kurumları, insanlar arasındaki sevgiyi güçlendirir.
  7. Bütün insani problemler sevgisizlikte, çözümleri de sevgidedir.
  8. Sevgisizliğin tedavisi için, evrensel planda bir sevgi eğitimine ihtiyaç vardır. Sevgi eğitimi, Said Nursi’nin, Kur’an ve sünnet kaynaklı ihlâslı sevgi önermesi çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. İhlâslı sevgi karşılık beklemeden ve Allah için sevmektir. İhlâslı sevgi aynı zamanda iman ve Kur’an’a hizmet eden gruplar arasında ittifak, yardımlaşma ve dualaşmayı gerekir.
  9. Kur’an bir yönüyle bir sevgi kitabıdır. Habibullah olan Hz. Peygamber, bir sevgi muallimidir.
  10. Said Nursi’nin ““Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur” çağrısı, bütün insanlığın ortak gönül iklimi haline gelmelidir.