II. Risale-i Nur Kongresi


“Bilim ve Din”

Risale-i Nur Enstitüsü, 26-27 Mart 2005/İSTANBUL

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 26-27 Mart 2005 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen II. Ulusal Risale-i Nur Kongresi’nin ana konusu “Bilim ve Din” olarak belirlenmiştir.

İnsan yaratılışı gereği kendisini ve çevresini tanımaya çalışan ve bu amaçla inceleyip, sorgulayan bir varlıktır. “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum?” gibi sorulara cevap aramaktadır. Bu arayış içerisinde varlığı sorgularken aklın verileri ve vahyin verileri şeklinde iki tanım alanı karşısına çıkmaktadır. İşte, bilim ve din tartışması bu noktada düğümlenmektedir. İnsanların varlığı okumak suretiyle elde ettikleri sistematik bilgi/bilim ile vahiy yoluyla Yaratıcı’dan elde edilen bilgi arasında nasıl bir ilişki kurulmalıdır?

Bu iki yaklaşım çatışan bir özellik mi gösterir, yoksa birbirini destekleyen bir mahiyet mi arz eder? Bu arayış içerisinde ortaya konan tartışmalar insanlık tarihi boyunca farklı felsefi ekolleri ve inançları doğurmuş, özellikle Ortaçağdan itibaren bu ikili arasındaki ilişki ayrışmış bir yapı sergilemiştir. Bu ayrışma siyasi, sosyal ve iktisadi pek çok çatışan sistemlerin ortaya çıkmasına yol açmış ve sonuçta toplumun bütün müesseseleri bu çatışmadan payına düşeni almıştır. En çok etkilenen de birey olmuştur. Dünyanın genelini etkileyen bu ayrışma Türkiye’de de kurumlar, inançlar ve kişiler arası çatışmalara yol açmış, sistem değişikliklerini netice vermiştir. Bu çatışmaların yol açtığı sancılar varlığın sadece maddi alanda tanımlanmasının yetersizliğini ortaya koymuş; daha bütüncül yaklaşımlar gündeme gelmiştir.

Bu noktada Bediüzzaman Said Nursi’nin akıl ve vahiy bütünlüğü içerisinde varlığı anlamlandırma yaklaşımı bilim-din çatışmalarını ortadan kaldırıp, insanlığa yeni bir bakış açısı ve çözüm yolu sunmuştur. İnsanlığın geleceği açısından bu çözüm yolları üzerinde durulmalı ve bir çıkış noktası olması açısından ele alınmalıdır.

İşte, Kongre’nde buna benzer sorunsalları tartışmak, bu konuda Risale-i Nur’un düşünce hayatımıza yaptığı katkıya dikkat çekmek istiyoruz. Amacımız bu kongre vesilesiyle dünyanın her yerinde yürütülen Risale-i Nur çalışmalarına akademik bir katkı sağlamaktır.

Kongremize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

MASA/ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Kongremiz masa/atölye çalışmaları tarzında yapılacaktır. Gelecek bildiri özetlerine göre masalar oluşturulacaktır. Genel olarak fikir vermesi için muhtemel masa konuları ve bazı anahtar kelimeler aşağıda verilmiştir.

Afiş İçin Tıklayınız.