I. Masa “Gençlik, İman ve Ahlak”


Katılımcılar:

Yunus SARAÇLAR (Moderatör)

Aziz Muhammed AKKAYA (Sekreter)

Emrah TAŞ

İsa Melih GÜR

Yunus ATILGAN

Masa Bildirisi

  1. Ahlakın kaynağı fıtrattır. Ahlakın şekillenmesinde ise kişisel deneyimler ve çevresel faktörler rol oynar. Dinler ve peygamberler de ahlakın istikamette kalması için rehberlikte buluna gelmişlerdir.
  2. İnsanın kâinatı algılayışı onun davranışlarının şekillenmesinde büyük rol oynar. Mü’min kendisini yolcu, kâinatı ise mahlûk olarak algılar. Bu sebeple, bir mü’minin ahlaki davranışları imanı çevresinde şekillenir.
  3. İbadetler, imanımızı etkiler. Bu sebeple, bir kısım ibadetler imanı kuvvetlendirmek adına farz vazifesi görür.
  4. Aynı şekilde, ahlaksız davranışlar da müstakil kalmayıp insanın imanını etkiler ve o insanının imanının azalmasına yol açar. Ancak tevbe yoluyla bu etki tersine döndürülebilir.
  5. Her ne kadar aralarında bazı farklar bulunsa da; iman ve dini, ahlaktan bağımsız ele alamayız. Bu kavramlar tarih boyunca beraber bulunmuşlardır.
  6. İman ve ahlak gibi kavramları incelerken, bu kavramları insandan ve çevresinden ayrı olarak ele almak bizi hale mutabık olmayan sonuçlara götürebilir.
  7. Bu bağlamda ahlak kuralları duruma ve çevreye göre değişim gösterir. Mesela iş yerindeki veya yönetimdeki ahlaki davranış şekilleri evimizdeki ahlaki davranış şekillerinden farklıdır.
  8. Ahlaki kurallar, eğer mahiyetleri anlatılmazsa, gençler üzerinde aks-ul amel yapar. Diğer bir deyişle, ahlaki kuralları baskı yoluyla kabul eden gençlerin bu baskılar kalktığında ahlaksız olma tehlikeleri çok yüksektir.
  9. Hz Ali’nin (ra) “Çocuklarınızı yaşayacakları çağa göre yetiştirin.” sözünden yola çıkarak, gençleri iman ve ahlak yoluna sevk edebilmek için yeni tebliğ metotları geliştirmek gerekir.