VIII. Risale-i Nur Gençlik Kongresi


VIII. RİSALE-İ NUR GENÇLİK KONGRESİ (25-26 Şubat 2017)

Konu: Gençlik Ve Ahlak

Bediüzzaman’ın bir çok ifadesinde kainatta bir yolcu olarak ifade edilen insan, alem-i ervahta başlayan bu yolculuğunun rahm-ı maderle açılan dünya faslında sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre kadar çeşitli dönemlerden geçer. Tüm yolculuğun tarlası hükmünde olan dünyanın içinde bulunduğu zaman değerlendirildiğinde ise en önemli dönemlerden birinin gençlik dönemi olduğu görülür. Maddeten ve manen insanda birçok değişikliğin meydana geldiği ve doğru bir şekilde kullanılmadığında ebedi hayat için büyük bir maraza dönüşen bu dönem aynı zamanda, zamanın ihtiyaçlarına uygun doğru kaynak ve yöntemlerle işletildiğinde saadet-i dareyne giden bir yola dönüşebilir.

Hayatın her döneminde yaşama yön veren ve yapılan tercihlerin arka planı olarak da ifade edebileceğimiz “ahlak anlayışı” gençlik döneminde önemli kırılma ve yapılmalara uğrayarak şekillenmektedir. Bu halde gençlik ve ahlak arasındaki ilişki, üzerinde düşünülmesi gereken konuların belki de başında gelmektedir.

Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu olarak VIII. Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nin konusunu “Gençlik ve Ahlak” olarak belirlememizin temel sebebi de bu mesele üzerine düşünmek ve çeşitli sorular çerçevesinde çözümler üretebilmekti. Bu amaçla lisans ve lisansüstü eğitimini görmekte olan yaklaşık 40 gençle beraber, 25 Şubat 2017 Cumartesi günü İstanbul Şehzadebaşı Kültür Merkezi’nde önceden belirlediğimiz konularda masa çalışmalarını gerçekleştirdik. Katılımcıların bazıları Risale-i Nur ve diğer eserlerden yararlanarak hazırladıkları tebliğlerle konu hakkındaki düşüncelerini savunma fırsatı bulurken, diğer katılımcılar da müzakereler çerçevesinde katkılarını sundular.

Ahlakın oluşmasındaki en büyük amillerden biri olan iman ve bunların gençlik ile ilişkisinin incelendiği “Gençlik, İman ve Ahlak” masası; ahlakın en büyük şekillendiricilerinden bir diğeri olan kültür ve medeniyet konularının konuşulduğu “Gençlik, Kültür ve Medeniyet” masası; hayatın her dönemi gibi gençlik dönemine dair bir meseleyi konuşurken de zaman ve zemin unsurlarının öncelikle dikkate alınması gerektiğinden hareketle bunların tahlili için “Gençlik ve Ahirzaman” masası; yine ahlakın diğer önemli bir etkeni ve ilk temellerinin atıldığı Bediüzzaman’ın da “nev’i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cem’iyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassungah” olarak tanımladığı aile hayatı ile bunun devamı sayılabilecek evlilik konularında “Gençlik, Aile ve Evlilik” masası; son olarak eğitim anlayışı ve bunun gelişimdeki rolünün gençliğe etkisinin konuşulduğu “Gençlik, Eğitim ve Gelişim” masası, ahirzamana meydan okur görünüşüyle Şehzadebaşı Camisinin avlusunda akşam saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Bunun sonucunda ortaya çıkan bildirileri, 26 Şubat 2017 Pazar günü 14:00’te İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan sunum ile kongre tamamlanmış oldu.

e sunuldu.

Masa Başlıkları:

1. Masa : Gençlik, İman ve Ahlak
Anahtar Kavramlar: iş ahlakı, ahlakî gelişim, ahlakî eğitim, liyakat, toplum ahklakı, ahlakî yönelimler, ahlaki çeşitlilik, ahlaki görecelik
Muhteva için tıklayınız.

2. Masa : Gençlik, Kültür ve Medeniyet
Anahtar Kavramlar: kültürel yozlaşma, kültürel değişim, kuşak çatışması, postmodernizm, din-inanç sistemleri, toplum, toplumsal olgu ve olaylar, gelenek, kültürel ahlak, etnisite, göç, etkileşim
Muhteva için tıklayınız.

3. Masa : Gençlik ve Ahirzaman Sorunları
Anahtar Kavramlar: ahirzaman, kıyamet, gençlik sorunları, fanatizm, kimlik bunalımı, psikolojik sorunlar, modernite, varoluşsal kaygılar, yaratılış gayesi
Muhteva için tıklayınız.

4. Masa : Gençlik, Aile ve Evlilik
Anahtar Kavramlar: aile, evlilik, aşk, mecaz-i aşk, ilahi aşk, flört, müstehcenlik, görücü usulü, çocuk yetiştirme, sosyo-ekonomik konum, küfüv, feminizm
Muhteva için tıklayınız.

5. Masa : Gençlik, Eğitim ve Gelişim
Anahtar Kavramlar: eğitim, marifet, sanat, ekol, okul, enstitü, gelişim, sınav, meslek, meslekî gelişim, istidat, tahakküm, homeschooling, pedagoji, lisan-ı maderzat
Muhteva için tıklayınız.

 

Afiş için tıklayınız.

Panel video için tıklayınız.