III. Masa “Ahlak ve Sünnet-i Seniyye” Hanımlar Grubu

Bu Masa’da ahlâk, risalet, velâyet, peygamberlik, medeniyet gibi anahtar kelimeler çerçevesinde “Ahlâk ve Sünnet- Seniyye” incelendi.

Katılımcılar;
Şuranur Biçer- İstanbul; Betül Türkeş- Adana; Hümeyra Oğuz- Adana; Rahime Telsiz- Adana; Safiye Ece Çelen- Kırklareli; Merve Nur Tüfekçi- Kırklareli; Melek İlhan-Kırklareli; Neslinur Bilge- İstanbul; Ayşe Büşra Dinç- İstanbul; Zeynep Tosun- Safranbolu; Burcu Özden- Kırklareli

İslâm’ın özünde ahlâk vardır
1. İslâm âlimleri ahlâkî, fıtrî ve mükteseb (sonradan kazanılan) ahlâk olmak üzere iki kısıma ayırmışlardır. Fıtrî ahlâk insanın yaratılışın da var olan özellikleri seciyeleri, huyları, insanın tabiatıdır. Mükteseb ahlâk ise kişinin doğuştan gelen özelliklerini iradesiyle iyi veya kötü bir tarafa yönlendirmesidir.
2. Ahlâk ve faziletler, hüsün ve hayır; çoğu nisbidirler. Neviden nev’e geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nazil oldukça ayrılır. Mahalden mahale tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur (…)
3. Güzel ahlâkı yaşatan sıdk, öldüren ise kizbdir. Bediüzzamana göre; insana imtihan gereği terakki edebilmesi için habis madenler hükmünde bazı hissiyatlar verilmiştir.
4. Ameli, salih yapan en önemli kriterlerden biri ahlâktır (…)
5. Kâinatın Yaratıcısı, muhatap aldığı insana has, küllî özel vazifeler ve sorumluluklar yüklemekle beraber, şeriatçe had konulup fıtraten had konulmayan bazı kuvvelere derc etmiştir.  İnsanın vazifesini hakkıyla ifa edebilmesi için bu kuvveleri ifrat ve tefrit olmaksızın vasat mertebede tutması gerekir. Bunun yolu da Sünnet-i Seniyye’den geçer.
6. (…) Bediüzzaman Said Nursî, ahlâkı sosyal hayatı düzenleyen, huzuru sağlayan, asayişi temin eden en önemli etkenlerden biri olarak ele almaktadır.
7. Bediüzzaman’ın Risalelerinde en çok dikkat çektiği hususlardan biri de süfyanizmin ahlâkî hayatta yapmış olduğu dejenerasyondur (…)
8. Toplumsal hayatı çökerten en önemli sebeplerden birisi de karşılık bekleme hali ve rüşvet peşinde koşmaktır. Rüşvet hak etmediği karşılığı talep etmektir (…) Fertlere düşen tefekkür-ü imaniden gelen bir lemaat ile huzur-u daimiyi kazanıp, onun huzurunda başkasının teveccühünü aramamaktır.
9. İslâm medeniyetinin özünü oluşturan en önemli unsurlarından biri de İslâm ahlâkıdır. Dünyayı isteme ve sevme medeniyet kurucu bir unsurdur (…)