V. Risale-i Nur Gençlik Kongresi


İslam Medeniyetinin İhyasında Sünnet-i Seniyye Hakikati

Risale-i Nur Enstitüsü olarak her yıl hazırlanmakta olan Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nin beşincisinin bayanlar çalışma grubu İstanbul’da ve erkekler çalışma grubu Ankara’da düzenlendi. Kongre’nin konusu olarak belirlenen “İslam Medeniyetinin İhyasında Sünnet-i Seniyye Hakikati” başlığı altında dört masa çalışması yapıldı.