Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı, 27 Ekim 2018


Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı Üsküdar Üniversitesi Emir Nebi1 konferans salonunda gerçekleşti. Çalıştayın açılış konuşmasını Risale-i Nur Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Kaplan yaptı.

Mehmet Kaplan Risale-i Nur Enstitüsü hakkında bilgi verdi

Kaplan, Risale-i Nur enstitüsünün kurulduğu günden bu güne Risale-i Nur’un akademik olarak çalışılması ve akademik camiada da tanıtılması adına seminerler, kongreler, paneller düzenlediğini belirtti. Ayrıca enstitüde farklı akademisyenler ile farklı konular işlendiğini, haftalık okumalar yapıldığını ve Risale- i Nur Enstitüsünün çıkardığı Köprü dergisinde makalesi yayımlanan yazarlar ile makale üzerine müzakereler yaparak makaleleri geliştirmek adına çalışmalar yürütmekte olduğunu ifade etti.

“Risale-i Nur ilmi açıdan da ele alınmalı”

Açılışın 2. Konuşması Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu üyesi İsmail Latif Hacınebioğlu tarafından gerçekleştirildi. Hacınebioğlu, çalıştayın mahiyeti hakkında bilgi verdi. Risale-i Nur’un manevi yönden ele alınmasının yanı sıra Risale-i Nur ile ilgili ilmi açıdan da çalışılmaların yapılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hacınebioğlu Risale-i Nur ile ilgili müzakerelere ağırlık vererek yeni fikirlerin ortaya çıkması gerektiğini, beyin fırtınalarının yapılması gerektiğini belirtti.

Hacınebioğlu Risale-i Nur Çalışmaları çalıştayını tanıttı

Hacınebioğlu, Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirilen; Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı Neşir Hizmetleri masası, Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı Sosyal ve Fen Bilimleri masası, Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı İslami Bilimler masası, Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı Edebiyat Kültür ve Sanat masalarını tanıttı, bilgilendirmede bulundu.

“Kısa ve eslem bir tariki nasip etmek rahmeti hakimetin şanındandır”

Açılışın 3. Konuşması Üsküdar Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi Koordinatörü Selçuk Duman tarafından gerçekleştirildi. Duman, Bediüzzaman’ın Mesnevi Nuriye adlı eserinde  “Kısa ve eslem bir tariki nasip etmek rahmeti hakimetin şanındandır” sözünden hareketle bu tariki tanıma, inceleme irdeleme bahtına ulaşma fırsatını yakaladığını ve bunun mutluluğunu dile getirdi. Duman’ın konuşmasından sonra görevliler eşliğinde çalıştayın gerçekleştirileceği sınıflara geçti.

Risale-i Nur’un dünü bugünü ve yarını tartışıldı

Risale-i Nur çalışmaları çalıştayı Neşir Hizmetleri masasında; Risale-i Nur’un dünü bugünü ve yarını tartışıldı. Risale-i Nur çalışmalarının oluşum aşamasında ki konular müzakere edildi. Telif kronolojisinin konjonktürel şartlar ve tartışmalar eşliğinde çalışılması, edisyon kritik çalışmalarının yapılması ve tashihli nüshaların online erişime açılması, kavram haritasının çıkartılması ve ansiklopedik çalışma yapılması gerektiği ifade edildi.

Risale-i Nur ile ilgili akademik standartların belirlendi

Risale-i Nur çalışmaları çalıştayı Sosyal ve Fen Bilimleri masasında; Risale-i Nur ile ilgili akademik standartların neler olduğu belirlendi. Risale-i Nur üzerine yapılan çalışmaları lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri olarak kategorize edildiğinde, akademik standartların ancak doktora ve bazı yüksek lisans tezlerinde yakalanabildiğini belirtildi, hangi düzeydeki çalışmalara daha çok ihtiyaç olduğu tartışıldı. Risale-i Nur üzerine yapılan tez çalışmalarına bakıldığında genelde Hint alt kıtası ve Arap dünyasındaki çalışmaların zayıf olduğu ifade edildi.

İlahiyat camiasının Risale-i Nur’a bakışı tartışıldı

Risale-i Nur çalışmaları çalıştayı İslami Bilimler masasında; İlahiyat camiasının Risale-i Nur’a bakışı tartışıldı. Risale-i Nur’un ve İslami Bilimlerin önceliklerine değinildi, akademik kalite ve değer üzerinde duruldu. Türkçe, İngilizce ve Arapça çalışmalar arasındaki farklılıklar ele alındı. Akademisyen olmayan kişilerin yıllardan beri Risale-i Nur adına yaptıkları çalışmalara birer derleme olarak değinildi. Alandaki çalışılması beklenen konuların öncelikleri tartışıldı.

Risale-i Nur’da sanat ve estetik üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi

Risale-i Nur çalışmaları çalıştayı edebiyat kültür ve sanat masasında; Risale-i Nur’da sanat ve estetik üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bediüzzaman Said Nursi hakkında yazılan romanlar içerik ve üslup bakımını tartışıldı. Geçmişin muhasebesini yaptıktan sonra edebiyat ve sanat alanında Risale-i Nurlar için ne yapılması gerektiğine yanıt arandı. Risale- i Nur üzerinden atölyeler, yarışmalar düzenleyerek daha fazla genç ile iletişim kurulması gerektiği belirtildi.

Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Mehmet Kaplan’ın gerçekleştirdiği kapanış konuşması ardından program sona erdi.

Haber: Meryem Özkan

Fotoğraf: Melek Ozat

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)