İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur Çalıştayı, 26 Ekim 2019


Risale-i Nur Enstitüsü tarafından Üsküdar Üniversitesi’nde “İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur” çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay konusu beş ayrı masada toplam 4 oturumda ele alındı.

Çalıştayda Risale-i Nur’un İslam düşünce geleneği içerişindeki yeri, geleneğin hangi kavramlarından etkilendiği, hangi ekol/okulun takipçisi olduğu, gelenekten hangi problemleri ve kavramları devraldığı, ele aldığı kavram ve konuları nasıl işlediği vb. gibi bir resim ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Bununla beraber gelenekle yakınlaştığı, benzeştiği ve farklılaştığı yönler müzakere edildi.

Birçok tebliğin sunulduğu çalıştaydaki masaların isimleri şu şekildeydi: Kur’an ve İ’cazı Masası, Kelam ve Felsefe Masası, Hadis ve Tasavvuf Masası, Fen Bilimleri Masası ve Sosyal Bilimler Masası.