Eski Said Dönemi Okumaları-I

Eski Said Dönemi Okumaları’nın birinci basamağı olan 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm‘e dair okuma grubumuz Çarşamba günleri saat 19.00’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir.

GENEL ŞARTLAR:

 • %80 devam zorunluluğu vardır.
 • Sosyal bilimler alanında çalışanlar öncelikli olmakla birlikte farklı alanlardan da başvuru yapılabilir.
 • Okuma ve Müzakere yoğun bir programdır. Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.
 • 28 Şubat-28 Mart 2018 tarihleri arasında toplam beş hafta sürecektir.
 • Erkeklere mahsustur.
 • Programa katılım ücretsizdir.
 • Bir kişi en fazla iki RNE programına katılabilir.

DANIŞMAN:

Adem Ölmez

DANIŞMAN ASİSTANI:

 • Katılımcılar arasından belirlenecektir.

MUHTEVA:

 • 1. Hafta: Osmanlı Modernleşmesi (Askerî-Hukukî-Eğitim-Sosyal)
 • 2. Hafta: Osmanlı’da Fikir Hareketleri (Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık)
 • 3. Hafta: İnsan Olarak II. Abdühamid (Vasatı Ne Zaman Yakalayacağız?)
 • 4. Hafta: Jön Türkler Tarihi (31 Mart Olayı ve Sembol İsimler: Enver Paşa, Niyazi Bey vb.)
 • 5. Hafta: Mütareke Döneminde Bediüzzaman (Bediüzzaman ve İngilizler)

HAFTALIK OKUMALAR:

 • 1. Hafta:
  Ölmez, Adem. Modern Osmanlı Ordusunda Alaylılar ve Mektepliler. İstanbul: İz Yayınları, 2017.
  Ölmez, Adem. “Osmanlı’dan Türkiye’ye Modernleşme Mücadelesi ve Bediüzzaman”, Köprü 61 (Kış 1998): 3-8.
  Said Nursi, Bediüzzaman. Hutbe-i Şamiye.
 • 2. Hafta:
  Kara, İsmail, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi. İstanbul: Dergah Yayınları, 2014.
  Said Nursi, Bediüzzaman, Münazarat.
 • 3. Hafta:
  Georgeon, François, Sultan Abdülhamid. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
  Said Nursi, Bediüzzaman. Münazarat.
 • 4. Hafta:
  Ölmez, Adem, Uzun Yürüyüş. İstanbul: Nesil Yayınları, 2013.
  Said Nursi, Bediüzzaman. Divan-ı Harbi Örfi.
 • 5. Hafta:
  Said Nursi, Bediüzzaman. Sünuhat.
  Said Nursi, Bediüzzaman. Rumuz.
  Said Nursi, Bediüzzaman. İşarat.
  Said Nursi, Bediüzzaman. Tuluat.
  Saraçoğlu, Ahmed Cemaleddin. Mütareke Yıllarında İstanbul. İstanbul: Kitabevi, 2009.

Kayıt formu için lütfen tıklayınız!