Ene Risalesi

Programda Uzm. Klinik Psikolog Taha Burak Toprak rehberliğinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Ene Risalesi 18 Şubat-15 Nisan arasında iki haftada bir olmak üzere Pazartesi günleri saat 20.30’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde müzakere edilecektir.

 

Genel Şartlar

 1. Erkeklere mahsustur.
 2. Psikoloji, PDR, Tıb ve İslami ilimler alanında çalışma yapanlar öncelikli olmakla birlikte farklı alanlardan da başvuru yapılabilir.
 3. Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
 4. Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
 5. Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.

 

Program İçeriği

 1. Ders: Modern Psikolojide ve Psikoterapide Benlik Kavramı (18 Şubat)
 2. Ders: Modern Psikolojide ve Psikoterapide Benlik Kavramı (4 Mart)
 3. Ders: İslam Düşüncesinde Nefs, Ene (18 Mart)
 4. Ders: (1 Nisan)
  – Emanet-i Kübra Bağlamında Ene
  – Enenin Mahiyeti (Vahidi Kıyasi, Alet-i İnkişaf, Mana-i Harfi, Ayine Misal)
  – İnsanın Kuvveleri ve Ene Bağlantısı
 5. Ders: Enenin İki Veçhesi: Nübüvvet ve Felsefe (15 Nisan)

 

Kaynak Okumalar

 1. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (Otuzuncu Söz)
 2. Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü’l-İ’caz
 3. Ahmet Çorak, “Benlik Durumları (Ego States) ve Çekirdek Benlik”, Dinlenen Ben Dergisi 5 (2017)
 4. John R. Searle, “The Self as a Problem in Philosophy and Neurobiology”, çev. Huri Küçük, Kutadgubilig 26 (Ekim 2014)

 

Başvuru

Katılım için başvurular 13 Şubat 2019 Çarşamba günü sona ermiştir.

 

Detaylı Bilgi İçin:

Tel: Koordinatör 0546 840 4902

Adres: Risale-i Nur Enstitüsü, Vatan Cd., Keçeci Meydanı Sk., Emlak Bankası Konutları H-1 Blok, No: 3, Daire: 5, Fatih/İstanbul