Risale-i Nur’da Ene Hakikati

20 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında iki haftada bir Salı günleri saat 19.00’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir.

GENEL ŞARTLAR:

 • %80 devam zorunluluğu vardır.
 • Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
 • Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.
 • Program karşılıklı soru cevabın yoğun olduğu interaktif şekilde devam edecektir.
 • İslam düşüncesi hakkında okumaları olanlara öncelik tanınmaktadır.
 • 20 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında iki haftada bir olmak üzere toplam yedi hafta sürecektir.
 • Erkeklere mahsustur.
 • Programa katılım ücretsizdir.
 • Bir kişi en fazla iki RNE programına katılabilir.

DANIŞMAN:

Kenan Demirtaş

DANIŞMAN ASİSTANI:

 • Katılımcılardan belirlenecektir.

MUHTEVA

 • 1. Hafta, 20 Şubat: İslam Düşüncesinde Ene Kavramı
 • 2. Hafta: 6 Mart: İslam Düşüncesinde Sembolik Anlatımlar. (Müteşabihat, Mecaz, Temsil ve Teşbih)
 • 3. Hafta: 20 Mart: Ene Risalesi’nde (30. Söz) Yer Alan Teşbih ve Temsiller/Ene ve Enaniyet İlişkisi
 • 4. Hafta: 3 Nisan: Ene’nin Mahiyeti (Mana-i Harfi, Alet-i İnkişaf, Vahid-i Kıyasi ve Ayine Misal)
 • 5. Hafta: 17 Nisan: Âlem-i İnsaniyette İki Cereyanı Azim (Nübüvvet-Felsefe)
 • 6. Hafta: 01 Mayıs: Enenin Kullanımının Sonuçları ( Müsbet ve Menfi Meyveler)
 • 7. Hafta: 15 Mayıs: Südur Teorisi ve İslam Düşüncesine Yansıması/Fatiha’daki Üç Yol

KAYNAKLAR

Kitaplar

 • Başar, Aladdin. Risale-i Nur’dan Kelimeler Cümleler. Zafer Yayınları.
 • Demirtaş, Kenen. Risale-i Nur’da Geçen Terimler ve Ansiklopedik Bilgiler. Nesil Yayınları.
 • Heyet. Risale-i Nurun Tariflerine Göre Istılahlar ve Anahtar Kelimeler. Nesil Yayınları.
 • Nursi, Bediüzzaman Said. Sözler. (30. Söz, 11. Söz, 12. Söz 24. Söz)
 • Nursi, Bediüzzaman Said. Mektubat. (24. Mektub)
 • Nursi, Bediüzzaman Said. Lemaat.
 • Nursi, Bediüzzaman Said. Mesnevi-i Nuriye. (4 Kelime 4 Kelam)
 • Tuna, Taşkın. Oku Ama Neyi? Simurg: Otuz Kuşun Öyküsü. Şule Yayınları.

Makaleler

 • Aydın, Muhammed. “Kur’ân’da Teşbihli Anlatım Üslûbu”. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2001): 85-112. (İndir)
 • İşeri, Mustafa Said. “Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış”. Köprü 100 (Güz 2007). (Makaleye Git)
 • Kiraz, Celil. “Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Allah’ın Bazı Sıfatlarıyla İlgili Temsîl, Mecâz ve İstiâre Algılamaları”. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi(İndir)
 • Uludağ, Süleyman. “Ahlak ve Değişim”. Köprü 75 (Yaz 2001). (Makaleye Git)
 • Ulusoy, Mustafa. “Narsisizmin Küllerinden Arzu İnşa Etmek: Benlik ve Arzu İlişkisi”. Köprü 87 (Yaz 2004). (Makaleye Git)

Kayıt formu için lütfen tıklayınız!