Yazarlık Okulu 2016-2017

Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu tarafından 17 haftalık plan dâhilinde Yazarlık Okulu Atölyesi düzenlenecektir.

Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu tarafından 17 haftalık plan dâhilinde Yazarlık Okulu Atölyesi düzenlenecektir. Yazarlık Okulu kapsamında lisans, yüksek lisans öğrencilerine akademik okuma ve yazmanın önemine dair kısa bir eğitim verilecek ve sonrasında katılımcıların mentör gözetiminde yazma becerilerini geliştirmeleri için pratik yapmaları sağlanacaktır. Program iki dönemden oluşmaktadır. Birinci dönem akademik okuma ve yazma, araştırma teknikleri, belagat konuları işlenecek ve buna yönelik pratikler yapılacaktır. İkinci dönem ise üslup, mantık, kaynakça ve imla üzerine dersler verilip yazma becerilerini geliştirecek pratiğe dönük çalışmalar yapılacaktır.

Yıllık Plan
I.DÖNEM
1. Hafta: Okuma ve Yazmanın Önemi
2. Hafta: Akademik Okuma ve Analiz
3. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
4. Hafta: Sorunsal Belirleme ve Araştırma Teknikleri
5. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
6. Hafta: Yapısal Özellikler (Belagat, Yazı Bütünlüğü, Yazım Şekli vs.)
7. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
8. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
II.DÖNEM
9. Hafta: Üslup (Yazı Nerede yayınlanacak? Kelime Sınırı? Muhatap kim? Özgünlük vs.)
10. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
11. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
12. Hafta: Mantık (Sistematik, Mantık Hataları, Anlatım Bozukluğu, Fikre Odaklanma vs.)
13. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
14. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
15. Hafta: Kaynakça, İntihal, İmla ve Noktalama
16. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)
17. Hafta: Atölye Çalışması (Akademik Okuma ve Yazı Analizi)

Başvuru Koşulları
Programa lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılması beklenmektedir. Verimlilik açısından kontenjan sınırlı tutulmuştur. Bu sebepten ötürü başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yanında konuya dair en az 250 kelimelik bir niyet mektubu yazması beklenmektedir.

Başvuru Şekli
Adayların başvurularını info@rne.com.tr adresine, konu kısmına “Yazarlık Okulu Atölyesi” yazarak; özgeçmiş, yapılan çalışmalardan örnekler vb. belgeleri ekleyerek neden katılmak istediğine dair en az 250 kelimelik bir niyet mektubu yazıp göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Tarihi
Programa katılım için son başvuru tarihi 21 Kasım 2016’dır.

Program Başlangıcı
Programa 2 Aralık 2016 tarihinde başlayacaktır. Program mekanı katılımcılara bildirilecektir.

Duyuru PDF’i için tıklayınız.