XIII. Risale-i Nur Kongresi – 2018

 “RİSALE-İ NUR ÇALIŞMALARI”

27 Ekim 2018/İSTANBUL

Risale-i Nur Enstitüsü olarak düzenleyeceğimiz XIII. Risale-i Nur Kongresi 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kongre konusu olarak belirlediğimiz “Risale-i Nur Çalışmaları” başlığı dört ayrı masada ele alınacaktır. Aşağıda belirtilen masa çalışmalarında ilgi alanınıza göre yer alıp katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Şimdiden katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Tanım: “Risale-i Nur çalışmaları” Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi, Nur hareketi ve Risale-i Nur düşüncesiyle Nur hareketinin diğer İslami düşünce ve hareket tarzları ile etkileşimi alanlarında iltizam diliyle ya da dışarıdan bakarak yapılan akademik çalışmalar olarak değerlendirilebilir.

Amaç: Risale-i Nur çalışmaları alanında ortaya konan ürünlerin tespiti, çalışmaların niteliklerinin ortaya konması (popüler çalışmalar, akademik çalışmalar), ürettiği sonuçların değerlendirilmesi, bu çalışmaların artı ve eksileri, nitelik ve nicelik olarak daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler, bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde karşılaşılan zorluk ve sıkıntıların tespiti ve nihayet gelecek projeksiyonu açısından bu çalışmaların vadettiklerinin ele alınması gibi meseleler Risale-i Nur çalışmalarının devamı ve geliştirilmesi için mübrem bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Metod: Risale-i Nur çalışmaları aşağıda belirtilen kategorizasyon üzerinden ve beş parametre etrafında ele alınacak masa çalışmaları şeklinde icra edilecektir.

Parametreler

 1. Mevcut Durum
 2. İmkanlar
 3. Kısıtlar
 4. Gelecek Projeksiyonları
 5. Metodoloji

Masa Çalışmaları

 1. Risale-i Nur Neşir Hizmeti Masası

Anahtar Kelimeler: El yazmaları, teksir mecmualar, gayr-i münteşirler, neşrine izin verilmeyenler, neşri zamana bırakılanlar, yayın evlerinin nüsha tercihleri, nüsha farkları, şahıs baskıları, farklı matbaa baskıları, 1957 baskıları, tashihli nüshalar, yurt dışı baskıları, tercüme baskıları (İngilizce, Arapça), hattı Kur’an baskılar, latinize baskılar, dijital metinler, biyografiler, Nurculuk tarihi, Nur grupları

 1. İslam Bilimleri Masası

Anahtar Kelimeler: İman, İslamiyet, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet, ubudiyet, tefsir, hadis, kelam, İslam felsefesi, mezhepler, sünnet, bidat, tarikatlar, dini gruplar, Mutezile, Cebriye, Mürcie, Meşşailik, İşrakilik, Melametilik, Selefilik, Vehhabilik, tekfir, tahtie, musavvibe, ateizm, deizm, sekülerleşme, vahiy, ilham, sünuhat, rüya, ebced, cifir

 1. Sosyal ve Fen Bilimleri Masası

Anahtar Kelimeler:  Siyaset, toplum, aile, iktisat, adalet, hürriyet, eşitlik, hak, hukuk, Kemalizm, liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, feminizm, kadın, sosyal değişme, medeniyet, modernleşme, tarih, cumhuriyet, meşrutiyet, demokrasi, İslamcılık, ümmetçilik, Türkçülük, Batıcılık, fen, ilim, bilim, kainat, tabiat, doğa, esbap, sünnetullah, adetullah, iktiran, yeknesak istimrar, dimağ, akıl, zaman, mekan, mana-i harfi, mana-i ismi, niyet, nazar, tefekkür, ilk patlama, kuantum fiziği, evrim, tekamül, teknoloji, internet

 1. Edebiyat, Kültür ve Sanat Masası

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, edeb, kültür, sanat, mimari, dil, üslup, belagat, beyan, cemal, maani, hüsün, hitabet, şiir, roman, sinema, neşe, hüzün, resim, fotoğraf, musiki-i ilahi

Takvim

 • Özet gönderme son tarih: 01 Eylül 2018
 • Kongreye kayıt için son tarih: 01 Eylül 2018
 • Tam metin gönderme son tarih: 10 Ekim 2018
 • Kongre programının ilanı: 20 Ekim 2018
 • Kongre tarihi: 27 Ekim 2018

Notlar

 1. 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan XIII. Risale-i Nur Kongresi’nin masa çalışmalarının ve deklarasyon sunumunun mekan bilgisi daha sonra açıklanacaktır.
 2. Tebliğ özetleri en geç 1 Eylül 2018 tarihine kadar kongre@rne.com.tr adresine mail atılmalıdır.
 3. Tebliğlerin Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu tarafından değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 10 Ekim 2018 tarihine kadar kongre@rne.com.tr adresine mail atılmalıdır.
 4. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı odaklı, yukarıdaki masa başlıkları ve anahtar kelimeler çerçevesinde hazırlanmalıdır.
 5. Kongreye katılım göstereceklere yol ve konaklama desteği sağlanacaktır.

İletişim

Risale-i Nur Enstitüsü
Vatan Cd. Keçeci Meydanı Sk. Emlak Bankası Konutları H-1 Blok No: 3/5, Fatih/İstanbul
Tel: +90(212) 976-9355 | +90(554) 180-4646 (WhatsApp)
kongre@rne.com.tr

Koordinatör
Mehmet Kaplan, Tel: +90(546) 840-4902
mehmetkaplan@rne.com.tr