Tez Sunumu: Kur’an-ı Kerim’deki Tekrarlara Orijinal Bir Bakış, Risale-i Nur Örneği

2018 yılı Bahar dönemi tez sunumlarının ikincisi Dr. Cengiz Kanık tarafından yüksek lisans tezi olan Kur’an-ı Kerim’deki Tekrarlara Orijinal Bir Bakış: Risale-i Nur Örneği başlığı ile 22 Nisan 2018 Cumartesi günü enstitü merkezimizde gerçekleştirildi.

Kanık tezini Bediüzzaman Said Nursi’nin ‘Kur’an Tekrarları’ konusunu ana hatlarıyla dua ve zikir, tasrif, teselli ve müjdeleme, inzar, takrir ve te’kid, Kur’an’ın evrenselliği icabı, Kur’an maksatlarıyla olan ilgisi, Kur’an i’cazının tezahürü olarak, Mekkî ve Medenî sureler, belagat, ikna ve irşat, ihtiyaçların tekrarı cihetleriyle sunmuştur.

Bir sonraki tez sunumu Mehmet Alkış ile 13 Mayıs 2018 Pazar tarihinde gerçekleştirilecektir.