Tez Sunumları Bahar ’18: Mehmet Kaplan

Dinî Gruplar ve Çatışma

Mehmet Kaplan tarafından sunumu yapılacak yüksek lisans tezi üç bölümden oluşuyor:

Birinci bölümde toplumsal grup, dini grup, tarikat, cemaat, ihtilaf tanımları ayrıntılı olarak yapılıyor.

İkinci bölümde Said Nursi’nin yaklaşımı perspektifinde dini gruplarda ihtilâfın çeşitleri, ihtilafın sebepleri ve ihtilafın sonuçları ele alınıyor, müsbet ve menfi ihtilâf arasındaki farklar açıklanıyor.

Üçüncü bölümde ise Said Nursi’nin eserlerini okuyup bir cemaat teşkil eden Nur Hareketinin oluşumu, ayrılmaları, siyasete, darbelere bakışları ve hizmet anlayışları ele alınıyor.

 11 Mart 2018 Pazar
 14.00
 Risale-i Nur Enstitüsü, Fatih

Not: Erkeklere mahsustur.

Afiş için lütfen tıklayınız!