Tez Sunumları Bahar ’18: Mehmet Alkış

Laikleşme ve Ulusal Kimlik İnşası Ekseninde Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte
Türkiye’nin Modernleşme Süreci:
Said Nursi Örneği

Türkiye’nin modernleşme süreci ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren başlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde başlayan bu aşama cumhuriyetin ilanı ile devam etmiştir. Yaşanan siyasal modernleşme genel olarak laikleşme ve ulusal kimlik inşası eksenleri üzerine oturmaktadır. Laikleşme hukukî ve siyasî sistemde İslam’ın rolünü azaltarak dinin kamusal alandaki belirleyiciliğini bastırma şeklinde gelişirken, ulusal kimlik inşası Türk kimliği etrafında ulus devletin gerekliliği olarak görülmüştür. Yapılan kimlik tanımı birçok grubun dışlanmasını beraberinde getirmiştir. Said Nursi bu modernleşme sürecinin en önemli kişiliklerinden biridir. Kimlikleri, yaklaşımları ve eylemleri modernleşme süreci ile çakışmaktadır. Nursi ile yaşadığı dönemlerin siyasal otoriteleri her zaman gerilimli bir ilişki içerisinde olmuştur. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Nursi’nin sahip olduğu dinî ve etnik kimlikler tehdit unsuru olarak görülmüştür. Bunun sonucunda Nursi, dinî hayatı yeniden canlandırmaya çalışmış ve alternatif bir alan inşasını eserleri ile sağlamaya çalışmıştır.

📅 13 Mayıs 2018 Pazar
🕑 14.00
📌 Risale-i Nur Enstitüsü, Fatih

Not: Erkeklere mahsustur.

Afiş için lütfen tıklayınız!