Tez Sunumları Bahar ’18: Dr. Cengiz Kanık

Kur’an-ı Kerim’deki Tekrarlara Orijinal Bir Bakış:
Risale-i Nur Örneği

Kur’an’daki tekrarlar mevzusuna, geçmişten günümüze kadar gayri müslimlerden gelen eleştiriler üzerine İslam alimleri tarafından kitaplar, risaleler yazılarak cevaplar verilmiştir. Eserlerinde günümüz insanına Kur’an’dan mülhem reçeteler sunan Bediüzzaman Said Nursi de bu konu üzerinde kitaplarında önemle durmaktadır. Eserlerinde, `Kur’an Tekrarları’ konusunu ana hatlarıyla dua ve zikir, tasrif, teselli ve müjdeleme, inzar, takrir ve te’kid, Kur’an’ın evrenselliği icabı, Kur’an maksatlarıyla olan ilgisi, Kur’an i’cazının tezahürü olarak, Mekkî ve Medenî sureler, belagat, ikna ve irşat, ihtiyaçların tekrarı cihetleriyle incelemiştir.

📅 22 Nisan 2018 Pazar
🕑 14.00
📌 Risale-i Nur Enstitüsü, Fatih

Not: Erkeklere mahsustur.

Afiş için lütfen tıklayınız!