Tebliğ Çağrısı

İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur Çalıştayı

26 Ekim 2019

İstanbul

Risale-i Nur Enstitüsü olarak düzenleyeceğimiz “İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur” çalıştayı 26 Ekim 2019 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Çalıştay konusu olarak belirlediğimiz “İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur” başlığı beş ayrı masada ele alınacaktır. Aşağıda belirtilen masa çalışmalarında ilgi alanınıza göre yer alıp tebliğ ve makalelerinizle katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Şimdiden katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

İslam düşünce geleneği, anlaşılacağı üzere bir dinî (İslam) düşünce geleneğini ima eder. Bu terkibin ikinci kavramı da “düşünce”dir. Dolayısıyla bu varlık, bilgi, ahlak ve pratik alanlarına ilişkin düşünceleri işaretler. Eylem, akım, davranış ve uygulamalardan ziyade düşünceyi ve bunların sistemleştirilmiş biçimlerini (ekolleri/mektepleri) ifade eder.

Çalıştayımızda Risale-i Nur’un İslam düşünce geleneği içerişindeki yeri, geleneğin hangi kavramlarından etkilendiği, hangi ekol/okulun takipçisi olduğu, gelenekten hangi problemleri ve kavramları devraldığı, ele aldığı kavram ve konuları nasıl işlediği vb. gibi bir resmi ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bununla beraber gelenekle yakınlaştığı, benzeştiği ve farklılaştığı yönlerin ortaya konması gerektiğini düşünmekteyiz.

1. Masa: Kur’an ve İ’cazı

 • Kur’an Tarihi
 • Tefsir
 • Tefsir Usulü ve Tarihi
 • Tefsir Ekolleri
 • Çağdaş Tefsirler
 • İ’caz Teorileri vd.

2. Masa: Kelam

 • Tevhid (Esma-Sıfat)
 • Nübüvvet
 • Haşir
 • Kader
 • Bilgi
 • Mezhepler Tarihi
 • Siyaset vd.

3. Masa: Hadis ve Tasavvuf

 • Hadis Usulü
 • Sünnet
 • Hadis Külliyatları vd.
 • Kadirîlik
 • Nakşîlik
 • Melametîlik vd.

4. Masa: Fen Bilimleri

 • Astronomi
 • Biyoloji
 • Fizik
 • Kimya
 • Matematik
 • Mühendislik
 • Tıp vd.

5. Masa: Felsefe ve Sosyal Bilimler

 • Felsefe (Yunan Felsefesi, Meşâiyyun, İşrâkıyyun vd.)
 • Hukuk
 • İktisat
 • Mantık
 • Psikoloji
 • Siyaset
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Edebiyat vd.

Takvim

 • Tam Tebliğin Gönderilmesi için Son Tarih: 1 Ekim 2019
 • Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması: 15 Ekim 2019
 • Çalıştay Kayıt için Son Tarih: 15 Ekim 2019
 • Çalıştay Tarihi: 26 Ekim 2019

Başvuru ve Detaylı Bilgi
Koordinatör Mehmet Kaplan
05468404902 | 05541804646 (WhatsApp)
mekaplann33 @ gmail.com