Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı – 2018

 RİSALE-İ NUR ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYI

27 Ekim 2018/İSTANBUL

Risale-i Nur Enstitüsü olarak düzenleyeceğimiz Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Çalıştay konusu olarak belirlediğimiz “Risale-i Nur Çalışmaları” başlığı dört ayrı masada ele alınacaktır. Aşağıdaki bağlamlardan birisiyle ilgili yapacağınız makale ve tebliğ çalışmanızla çalıştayımıza katkılarınızı bekliyoruz. Şimdiden katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Risale-i Nur çalışmaları alanında ortaya konan ürünlerin tespiti, çalışmaların niteliklerinin ortaya konması, ürettiği sonuçların değerlendirilmesi, bu çalışmaların artı ve eksileri, nitelik ve nicelik olarak daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler, bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde karşılaşılan zorluk ve sıkıntıların tespiti ve nihayet gelecek projeksiyonu açısından bu çalışmaların vadettiklerinin ele alınması gibi meselelere odaklanan “Risale-i Nur Çalışmaları” çalıştayında yapılabilecekleri müşahhas hale getirip fikir vermesi için aşağıdaki maddeleri sıraladık.

Genel Esaslar

 1. Geleceğe yönelik perspektif oluşturabilmek için mevcut durum tespiti önem arz etmektedir. Her masayı ilgilendiren çok sayıda çalışma (kitap, dergi, makale, tez vs.) bulunmaktadır. Buna binaen her masa kendi alanına giren tüm çalışmaları tespit ettikten sonra farklı tasniflere (mümkünse alt kategorilere de) ayırarak çalışmalarını bu iskelete bina ederse karışıklıklardan kurtulunabilir. Ancak Risale-i Nur üzerine yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların ister istemez disiplinler arası özellikler taşıdığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. Tasnifle birlikte Risale-i Nur ve Bediüzzaman’ı tamamen veya kısmen konu edinen kitap, makale gibi çalışmalar merkeze alınarak farklı değerlendirmeler yapılabilmesi için örneklemeler yapılabilir. Mevcut durum tespiti bütüncül ve sıhhatli bir tarzda yapılmalıdır.

Masa Çalışmalarının Çerçevesi

 1. Kendi katıldığımız masanın alanına giren geçmiş dönemde yapılan çalışmalardan birinin veya birkaçının değerlendirilmesi yapılabilir.
  • Kitap çalışmalarının birinin veya birkaçının değerlendirilmesi
  • Dergi çalışmalarının değerlendirilmesi
  • Tez çalışmalarının değerlendirilmesi
  • Proje çalışmalarının değerlendirilmesi
  • Çalıştay, kongre, panel, sempozyum vb. çalışmalarının değerlendirilmesi
 2. Kendi alanımızla ilgili geleceğe dönük hangi çalışmalar, hangi metotla yapılabilir? Acil ve öncelikli olarak yapılması gereken çalışmalar nelerdir?
  • Yeni kitap çalışmaları
  • Yeni tez çalışmaları
  • Ansiklopedi çalışmaları vb.
 3. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte muhatap olunan alanlarda Risale çalışmaları nasıl yapılmalı, neler yapılmalıdır?
  • Web siteleri (mevcut olanlar, yeni yapılması gerekenler)
  • Sosyal medya
  • Uzaktan Risale eğitimi vb.
 4. Kendi alanımıza giren farklı bölge ve dillerde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni çalışmalara yol göstermek maksadıyla neler yapılmalıdır? (Hindistan-Pakistan, Malezya-Endonezya, İran ve Şii dünyası, Irak, Suriye-Lübnan, Arap Ortadoğusu, Sahra-altı Afrika, Avrupa, ABD-Kanada, Latin Amerika, Avustralya)
  • Kitap çalışmalarının değerlendirilmesi
  • Tez çalışmalarının değerlendirilmesi
  • Dergi çalışmalarının değerlendirilmesi
 5. Risale metinleri üzerine yapılan tercüme, şerh ve olumsuz yorumların değerlendirmesinin yapılması (Abdülmecid Nursi vd., Muhammed Doğan vd., Emrah Cilasun vd.,)
 6. Risale çalışmaları yapan yazar ve düşünürler üzerine değerlendirilmeler yapılarak, kitap-makalelerle bu kişilerin çalışmalarındaki farklı Risale ve Bediüzzaman anlayışları ortaya konabilir. (Şerif Mardin, İbrahim Ebu Rabi, Zeki Sarıtoprak, Bünyamin Duran, Ferid Attas, Metin Karabaşoğlu, Hakan Yavuz vb.)
 7. Risale-i Nur’dan beslenen yazarların çalışmalarında Risale-i Nur’un yapılan çalışmanın usul ve esasına müteallik ne tür katkılar sağladığı tartışılabilir. Mesela Ahmet Yıldız’ın doktora tezi olarak çalıştığı Ne Mutlu Türküm Diyebilene isimli kitabında Risale-i Nur’un sağladığı ama doğrudan görünmeyen katkılar ele alınabilir. (Ahmet Yıldız kendi kitabı için bunu yapacak.)
 8. Bediüzzaman Said Nursi’nin hayat dönemleri içerisinde ele aldığı konular, vurguladığı hususlar, kullandığı farklı usul ve üslupların Risale-i Nur çalışmalarındaki yeri ve değerinin ortaya konması.

Çalışma Usul ve Esasları

 1. Her masaya gelen çalışmalar katılımcıların tebliğlerine göre gruplanacak.
 2. Masadaki grupların tebliğlerini sekreterler önceden değerlendirip masa çalışma soruları oluşturulacak.
 3. Katılımcıların masaya gelen bütün tebliğleri önceden okuyup değerlendirebilmeleri için sekreterlerle irtibata geçecek.
 4. Her sekreter kendi masasının notlarının ve tekliflerinin alınmasını sağlayacak.
 5. Değerlendirme oturumunda da her masanın çıktıları masa sekreteri tarafından bütün katılımcılarla paylaşılarak dilek ve temenniler alınacak.

Masalar

 1. Risale-i Nur Neşir Hizmeti Masası

Anahtar Kelimeler: El yazmaları, teksir mecmualar, gayr-i münteşirler, neşrine izin verilmeyenler, neşri zamana bırakılanlar, yayın evlerinin nüsha tercihleri, nüsha farkları, şahıs baskıları, farklı matbaa baskıları, 1957 baskıları, tashihli nüshalar, yurt dışı baskıları, tercüme baskıları (İngilizce, Arapça), hattı Kur’an baskılar, latinize baskılar, dijital metinler, biyografiler, Nurculuk tarihi, Nur grupları

 1. İslam Bilimleri Masası

Anahtar Kelimeler: İman, İslamiyet, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet, ubudiyet, tefsir, hadis, kelam, İslam felsefesi, mezhepler, sünnet, bidat, tarikatlar, dini gruplar, Mutezile, Cebriye, Mürcie, Meşşailik, İşrakilik, Melametilik, Selefilik, Vehhabilik, tekfir, tahtie, musavvibe, ateizm, deizm, sekülerleşme, vahiy, ilham, sünuhat, rüya, ebced, cifir

 1. Sosyal ve Fen Bilimleri Masası

Anahtar Kelimeler:  Siyaset, toplum, aile, iktisat, adalet, hürriyet, eşitlik, hak, hukuk, Kemalizm, liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, feminizm, kadın, sosyal değişme, medeniyet, modernleşme, tarih, cumhuriyet, meşrutiyet, demokrasi, İslamcılık, ümmetçilik, Türkçülük, Batıcılık, fen, ilim, bilim, kainat, tabiat, doğa, esbap, sünnetullah, adetullah, iktiran, yeknesak istimrar, dimağ, akıl, zaman, mekan, mana-i harfi, mana-i ismi, niyet, nazar, tefekkür, ilk patlama, kuantum fiziği, evrim, tekamül, teknoloji, internet

 1. Edebiyat, Kültür ve Sanat Masası

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, edeb, kültür, sanat, mimari, dil, üslup, belagat, beyan, cemal, maani, hüsün, hitabet, şiir, roman, sinema, neşe, hüzün, resim, fotoğraf, musiki-i ilahi

Takvim

 • Özet gönderme son tarih: 01 Eylül 2018
 • Çalıştaya kayıt için son tarih: 01 Eylül 2018
 • Tam metin gönderme son tarih: 10 Ekim 2018
 • Çalıştay programının ilanı: 20 Ekim 2018
 • Çalıştay tarihi: 27 Ekim 2018

Notlar

 1. 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı’nın masa çalışmalarının ve deklarasyon sunumunun mekan bilgisi daha sonra açıklanacaktır.
 2. Tebliğ özetleri en geç 1 Eylül 2018 tarihine kadar calistay@rne.com.tr adresine mail atılmalıdır.
 3. Tebliğlerin Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu tarafından değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 10 Ekim 2018 tarihine kadar calistay@rne.com.tr adresine mail atılmalıdır.
 4. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı odaklı, yukarıdaki masa başlıkları ve anahtar kelimeler çerçevesinde hazırlanmalıdır.
 5. Çalıştayae katılım göstereceklere yol ve konaklama desteği sağlanacaktır.

İletişim

Risale-i Nur Enstitüsü
Vatan Cd. Keçeci Meydanı Sk. Emlak Bankası Konutları H-1 Blok No: 3/5, Fatih/İstanbul
Tel: +90(212) 976-9355 | +90(554) 180-4646 (WhatsApp)
calistay@rne.com.tr

Koordinatör
Mehmet Kaplan, Tel: +90(546) 840-4902
mehmetkaplan@rne.com.tr