Sempozyum: Kur’an ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin manevi mirası ve Kur’an-ı Kerim’in tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik uluslararası sempozyumların 11.si 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde “KUR’AN VE SÜNNET REHBERLİĞİNDE BİR İMAN HİZMETİ; MÜSBET HAREKET” konusu ile düzenlenecektir. Sempozyum Sekretaryasına ulaşan 600 çalışma arasından hakemler tarafından seçilen 100’ü aşkın tebliğ, yaklaşık 30 farklı ülkeden katılacak olan akademisyenler tarafından tartışılacaktır.
RNE olarak, İİKV tarafından düzenlenen sempozyumu Bediüzzaman Said Nursi’nin daha iyi anlaşılması ve tanıtılmasına sağlayacağı katkılardan dolayı destekliyoruz.
Herkesi sempozyuma katılmaya davet ediyoruz.

Günümüz insanı birçok maddi ve manevi sorunla karşı karşıyadır. Dünya genelinde açlık, yoksulluk, sosyal adaletsizlik, zulümler, harpler, göçler, anarşi, terör, her türlü şiddet, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklar maalesef artarak devam etmektedir. Çok çeşitli çabalara rağmen bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilememektedir.

Acaba insanlığın dünyevi ve uhrevi saadeti nasıl sağlanabilir? Nasıl bir yaklaşımla ve bakış açısıyla bu ve benzeri problemler çözülebilir veya azaltılabilir? Maddi-manevi bakımdan, yıkmadan düzeltmek, tahrip etmeden inşa etmek mümkün müdür? Bu problemlerin kökenine dair ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilir mi? Bu ve benzeri soruların cevaplarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ve eseri Risale-i Nur Külliyatı, bu soru ve sorunlara cevaplar bulmaya çalışan önemli bir kaynaktır. Bireysel, toplumsal ve küresel sorunların çözümü insanın kâinata bakışı ile alakalıdır. Bediüzzaman, insana ve kâinata bakış ve davranış şeklini orijinal bir kavram ile “müsbet hareket” olarak, ifade etmiştir. Müsbet hareket, iman ve vahiy temelinde teori ve uygulama olarak tartışılması gereken önemli bir bakış açısı ve hayat tarzıdır. Bu kavramın hayatın tüm ilişkilerini nasıl anlamlandıracağı ve sorunlara nasıl kalıcı çözümler üreteceği ciddi tartışmalara zemin teşkil edecektir.

Özelde Müslüman toplumların, genelde bütün insanlığın dünyevi-uhrevi huzur ve saadeti için Risale-i Nur’da yer alan görüşler, 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecek olan “Kur’an ve Sünnet Rehberliğinde bir İman Hizmeti” konulu 11. Uluslararası Sempozyumda ele alınacaktır. Sempozyuma farklı dil, din, kültür, ülke ve coğrafyadan, çeşitli disiplin ve ekollerden, uzman düşünür ve bilim insanlarının katkıları beklenmektedir.


PROGRAM

Açılış : 1 Ekim Pazar 2017, Saat: 10:30-14:30 Haliç Kongre Merkezi/İstanbul

Oturumlar : 2-3 Ekim Pazartesi-Salı 2017, Saat: 09:30-18:00 Topkapı Eresin Hotel/İstanbul

Hanımlara yer ayrılmıştır.

www.iikv.orgBediüzzaman Sempozyumu programına İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.