Köprü’nün 146-147. sayısı çıktı!

Köprü’nün 146-147. sayısı çıktı. Çıkacak yeni sayımız için yazılarınızı koprudergisi@rne.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bu sayımızda;
• Hastalar Risalesi Perspektifinden İnsanın Mahiyeti, Hastalığın Hakikati ve İmani Reçeteler makalesi ile Mustafa Said İşeri
• İnsan, Adalet ve Mutluluk makalesi ile Prof. Dr. Bilal Sambur
• Ölümün Yaratılışı ve Ötesi makalesi ile Nail Yılmaz
• Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına Osmanlı Coğrafyasında Türkçe Yazılan Nazire ve Cevaplara Dair makalesi ile Prof. Dr. Mahmut Kaplan
• Haldun Çancı’nın “İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” Başlıklı Doktora Tezinin Tanıtım ve Değerlendirilmesi makalesi ile Dr. Öğr. Üyesi Abdulnasır Yiner bizlerle olacak.

Diğer çalışmalar bölümünde ise şu yazılar yer almakta:
• İnsan Niçin Diğer Canlılardan Üstündür? makalesi ile Dr. Vehbi Kara
• Tarihi Süreç İçinde Risale-i Nur Tefekküründe Eksen Kayması makalesi ile Dr. Öğr. Üyesi Levent Bilgi
• Değişen Dünya ve İhlas Ahlakı seminer notları ile Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan

Ayrıca dergimizin sonunda Risale-i Nur Külliyatı’ndan seçilen “Risale-i Nur’da Hastalık ve Şifa” temalı metinler yer alıyor.

Dergi Sipariş:
0554 180 4646 (WhatsApp)