Kamuoyunun Bilgisine – 02.10.2016

Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisi, Risale-i Nur eserleri üzerine şerh, izah ve tanzim çalışmaları yapan Sentez Ltd. Şti. bünyesinde bulunan tamamen hür ve bağımsız iki kurum ve markadır.

Risale-i Nur Enstitüsü, yeniden düzenlenen çalışma esasları doğrultusunda, kuruluşunda öne çıkartılan gayeler istikametinde faaliyetlerine devam edecektir.

Köprü Dergisi de bu çerçevede yeni genel yayın yönetmeni ve editör ile aynı minval üzere Risale-i Nur esasları muvacehesinde akademik camiaya hizmet vermeye devam edecektir.

Bunun haricindeki bilgi ve bilgilendirmelere itibar edilmemesini rica eder, Enstitü ve Köprü bünyesinde devam eden faaliyetlerimize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Risale-i Nur Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ruhi YAVUZ

Risale-i Nur Enstitüsü Koordinatörü
Yakup Emre KARAŞAHAN

 

Not 1:

Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisinin SENTEZ LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde olduğuna dair marka tescilleri yapılmıştır. T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından alınan 2014 101119 numaralı belge ile Köprü Dergisi; 2005 28743 numaralı belge ile Risale-i Nur Enstitüsünün SENTEZ LİMİTED ŞİRKETİNE ait olduğu, hukuki ve resmi olarak sabitttir.

7347 sayılı T.C. Sicil Gazetesinde yayınlanan 539283 sicil numaralı kararda, SENTEZ LİMİTED ŞİRKETİNİN sahipleri açıkça belirtilmiştir. Yine aynı gazetede yayımlanan son genel kurul kararlarında resmi ve hukuki olarak şirket yetkilileri açıkça görülmektedir.

Not 2:

Risale-i Nur Enstitüsünü resmi sosyal medya hesapları aşağıda belirtilen şekilde olup adımıza açılmış farklı hesaplara itibar edilmemelidir. Bununla beraber yenilenen web sitemiz “www.rne.com.tr” yayına girmiştir.

Facebook:
https://www.facebook.com/RNEnstitu

Twitter:

Instagram:
https://www.instagram.com/RNEnstitu