Hiçbir kitaplık Risale-i Nur’suz kalmasın!

“Hiçbir kitaplık Risale-i Nur’suz kalmasın!” sloganıyla sizleri en yakınınızdaki cami, imam-hatip okulu veya kütüphaneye DİYANET BASKISI RİSALE-İ NUR‘ları ulaştırmaya davet ediyoruz.

Proje kapsamında tüm ilahiyat fakültelerine, imam hatip liselerine ve fen liselerine Diyanet tarafından neşredilen Risale-i Nur kitapları gönderilmiştir. Sırada Anadolu liseleri var. Sizler de en yakınınızdaki cami, okul veya herhangi bir kütüphaneye elden Diyanet tarafından neşredilen Risale-i Nur kitaplarını ulaştırabilirsiniz.

Projemiz tüm hızıyla devam etmekte olup katılmak veya destek olmak için lütfen irtibata geçiniz.

İrtibat:

0212 532 66 99
0532 436 87 87
Şimdi, İstanbul da, daha dehşetli bir fikirde, anarşi fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu imani hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki: “Her millet, herkes Allah’ı bilir. Onu, daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok” diye mukabele etmek istiyorlar. 

Halbuki Allah’ı bilmek, bütün kainata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz i ve külli her şey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat i iman etmek; ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve ‘Lâ ilâhe illallah’ kelime-i kudsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur.

Yoksa, “Bir Allah var” deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnat etmek-haşa-hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah’a iman hakikati onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevi Cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler. 

Evet, inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır
.”
Emirdağ Lahikası