Genç Müzakere Atölyesi: “Modernizmin Gençlerin Estetik Algısı …

“Genç Müzakere Atölyeleri”nin ilki olan Modernizmin Gençlerin Estetik Algısı ve Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi konulu masa çalışmasını bugün (9 Aralık 2017 Cumartesi) RNE merkezinde gerçekleştirdik.

Hilmi Karaca ve Ufuk Güven’nin metin hazırlayarak katıldığı masa çalışmasında sabahki ilk oturumda metinlerin sunumu ve savunması yapıldı. Öğleden sonraki ikinci oturumda ise diğer katılımcılar metinler hakkında değerlendirmede bulunarak konu hakkında katkılarda bulundular.

Masa çalışması sonunda ortak bir bildiri açıklanmayacak olup benzer konular müzakere edilmeye devam edilecektir. Masa çalışmasında alınan notlar çerçevesinde gelecek faaliyetlerimiz şekillendirilecek ve yayınlar oluşturulacaktır. Genç Müzakere Atölyesi yeni bir konu çerçevesinde gelecek aylarda da gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

Katılımcılar

  1. Ali İhsan Memmi
  2. Ali Osman Çetin
  3. Arif Semih Sulubulut
  4. Furkan Çankırı
  5. Hilmi Karaca
  6. Mahmut Said Gök
  7. Ufuk Güven
  8. Yakup Emre Karaşahan
  9. Yavuz Selim Akçınar